Triết lý của công ty

Be FLEXIBLE To CHANGE

Company idea

Chúng tôi tự hào được thừa hưởng nguồn gen quý từ công ty mẹ để có thể phát triển nhân sự với năng lực ngày càng cao hơn.Mục tiêu của công ty là tạo ra bộ máy quản trị làm việc không chỉ vì mục đich làm khách hàng hài lòng mà còn đem lại hạnh phúc đối với nhân viên.

 

Triết lý của kinh doanh

  1. Với thế mạnh là làm đèn xe, một dạng chi tiết đòi hỏi năng lực cao các năng lực của chúng tôi có được từ kinh nghiệm hơn 40 năm của công ty mẹ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn tập trung làm thoả mãn khách hàng khi sản xuất các dạng khuôn khác

  2. chúng tôi tòn trọng ý kiến của từng cá nhân, sự sáng tạo và khả năng tư duy. Và vì vậy chúng tôi bước lên phía trước với tư duy đổi mới. Đổi mới sẽ giúp cho từng nhân viên phát triển và nâng cao năng lực bản thân. Ở mọi thời điểm, đổi mới là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

  3. Chúng tôi hiểu rằng môi trường kinh doanh đang thay đổi không ngừng và tiến trình toàn cầu hoá đang diễn ra một cách tất yếu. Và chúng tôi nghĩ rằng việc tạo ra một chuỗi cung ứng là rất cần thiết.

 

 

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd