Công Ty TNHH MEISEI VIỆT NAM 

 

KCN Khai Quang, Phường Khai Quang,

TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Tel : 84-211-3843-546

Fax : 84-211-3845-115

Email : msv_sale@nagoya-sk.co.jp

 


 
 
 
 
 

You havecharacters left.


 

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd