Nhà máy MEISEIVIETNAM 

Khu công nghiệp Khai Quang,

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại : 84-211-3843-546

Fax : 84-211-3845-115

Email : meiseivietnam@gmail.com

 


 
 
 
 
 

You havecharacters left.


 

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd