Bản đồ

「Thời gian di chuyển bằng ô tô đến Meisei Việt Nam」

Sân Bay Nội  30 phút
KCN Thăng Long 1 45 phút
KCN Thăng Long 2 100 phút
KCN Thăng Long 3 5 phút
KCN Nomura Hải Phòng 150 phút
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (Hà Nội) 60 phút
 

 

 

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd