Bản đồ

The Time required to Meisei Vietnam

Sân Bay Nội bai 30phút
Khách san NIKKO 90phút
Khách san DAEWOO 70phút
KCN Bắc Ninh 80phút
KCN Thăng Long 45phút
 

 

 

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd