Lời chào hỏi của giám đốc

Năm 2002 thừa hưởng DNA từ công ty mẹ, chúng tôi thành lập công ty sản xuất khuôn mẫu tại tỉnh Vĩnh phúc, miền bắc Việt nam.

Hiện tại, các nhà sản xuất đang ở trong thời kì hỗn độn, thời kì mà sự cạnh tranh không còn dựa vào yếu tố địa lý và qui mô. Chúng tôi phải thích ứng với môi trường thay đổi ddeer nâng tầm lên đẳng cấp quốc tế. Và chúng tôi phải mở được cánh cổng bước sang một tương lai mới.

DNA and Be flexible to change

Theo học thuyết Darwin, chỉ có những thực thể thích ứng một cách tích cực mới có khả năng tồn tại.

Để tồn tại trong một thời đại nhiều thay đổi, chúng tôi luôn tự hào rằng chúng tôi được thừa hưởng những điểm mạnh từ công ty mẹ cũng như tự nhận thức rằng chúng tôi phải đổi mới một cách tích cực.

Trong một môi trường kinh doanh liên tục biến động, chúng tôi nắm vững yêu cầu của khách hàng và tự thay đổi để thích ứng.

Chúng tôi tin rằng để công ty không ngừng phát triển, chúng tôi phải nâng cao CS(Sự hài lòng của khách hàng) cũng như ES(Sự hài lòng của nhân viên). Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể tiến đến tương lai.

Rất hi vọng sẽ nhận được sự hợp tác tốt đẹp từ bạn 

Công ty Meisei Việt nam

Tổng giám đốc  FUKIHARU MITSUHIRO

Copyright 2013 - 2016 MEISEI VIETNAM Co.,Ltd All rights reserved.
Designed by TTM T&S Co., Ltd